Over ons

Profiel
De juridische spelregels omtrent de aan- en verkoop, de (ver)huur en exploitatie van vastgoed zijn complex, wijzigen in hoog tempo en zijn voor particulieren en reguliere beleggers vaak nauwelijks te doorgronden. Ook professionele partijen zoals makelaars, woningcorporaties en institutionele beleggers lopen regelmatig tegen de (on)mogelijkheden van soms weerbarstige en rigide wet- en regelgeving aan. Adnovem Vastgoedjuristen is opgericht om een brug te slaan tussen deze theorie en de praktijk. Jurisprudentie, wet- en regelgeving sluiten niet altijd naadloos aan bij de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen en aan enige creativiteit is dan soms ook niet te ontkomen om een passende oplossing voor een voorliggende casus te vinden.

Om onnodige kosten en tijdsverlies te voorkomen, trachten wij altijd eerst een oplossing te vinden waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokken partijen alvorens de zaak voor de rechter te brengen. Hierbij staan vanzelfsprekend wel de belangen van onze opdrachtgever voorop. Het doel is het vinden van een voor alle partijen acceptabele oplossing om zo escalatie, en de daarmee verbonden kosten en tijd, zoveel als mogelijk te voorkomen. Gemaakte afspraken dienen uiteraard vervolgens op een juridisch sluitende wijze te worden vastgelegd waarmee toekomstige problemen rondom de uitleg van die afspraken worden voorkomen. Oftewel: geen “vastgoed-cowboys” maar degelijk en doordacht juridisch advies dat gericht is op oplossingen en het voorkomen onnodige kosten en tijdsverlies.

Niet in alle gevallen zijn de betrokken partijen echter om tafel te krijgen of zijn zij eenvoudigweg niet voor rede vatbaar. In die gevallen schromen wij de stap naar de rechter uiteraard niet. Ook hier geldt echter weer dat wij niet met losse flodders schieten maar met een goed opgebouwd dossier ten strijde trekken. Als opdrachtgever wordt u altijd nauw betrokken bij de (proces)gang van zaken. Het zijn immers uw belangen die op het spel staan en uw voorkeuren en keuzes kunnen van grote invloed zijn op de procesgang. Wel houden wij zelf altijd de regie over de processtrategie in de hand om zo “ongelukken” gedurende de procedure te voorkomen.

Achtergrond
Adnovem Vastgoedjuristen is een initiatief van mr. J.A. Kinderman. Na het afronden van de opleidingen tot makelaar en taxateur Wonen, MKB en Bedrijfsmatig Onroerend Goed voltooide hij de studies Nederlands recht, Vastgoedkunde en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde hij vervolgens op een proefschrift over het huurrecht van bedrijfsruimten. Hij is onder andere lid van de Nederlands Juristen Vereniging en de Vereniging Vastgoed Juristen. Na enige tijd als universitair docent verbonden te zijn geweest aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen legt hij zich thans geheel toe op de advies- en onderwijspraktijk.

Naast zijn advieswerkzaakheden voor Adnovem verzorgt hij opleidingen voor advocaten, notarissen en makelaars in het kader van de verplichte permanente educatie. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt hij in-house opleidingen voor diverse overheidsinstanties, advocaten- en makelaarskantoren, woningcorporaties en institutionele beleggers. Tot slot publiceert hij regelmatig over actuele onderwerpen in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en is hij als auteur verbonden aan diverse uitgaven van bijvoorbeeld Kluwer en SDU. Een greep uit recente publicaties treft u hieronder aan.  

- J.A. Kinderman, Huur van bedrijfsruimten (diss. Heerlen), Zutphen: Uitgeverij Paris 2014.
- Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2015-2016, redactie.
- J.A. Kinderman, Groene Serie Faillissementswet, art. 1 tot en met 19b Fw, Deventer: Kluwer (losbl.).
- J.A. Kinderman,'Rechtsbescherming van de onderhuurder bij het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst', in: F.T. Oldenhuis e.a. (red), Huurbescherming doorgeslagen?, Den Haag: Boom Juridisch 2016, p. 83-100.
- J. Kinderman, ‘De (on)zin van art. 22 bis IW 1990 inzake tot de faillissementsboedel behorende bodemzaken’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2015/50.
- J. Kinderman, 'Overzicht jurisprudentie huurrecht 2014', WR Tijdschrift voor Huurrecht 2016/107.
- J.A. Kinderman, 'De (illusoire) ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW', Maandblad voor Vermogensrecht 2015/4.
- J.A. Kinderman, 'Het lot van pandrechten na vermenging', Bedrijfsjuridische Berichten 2015/78.
- J. Kinderman, ‘De als beslaglegger executerende pandhouder’, Tijdschrift voor Insolventierecht 2014/41.
- J. Kinderman, 'Overzicht jurisprudentie huurrecht 2014', WR Tijdschrift voor Huurrecht 2015/105.
- J.A. Kinderman, 'De achterhaalde definitie van bedrijfsruimte', Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2014-2.

Tariefstructuur
Bij Adnovem staan helderheid en het maken van duidelijke afspraken voorop. Dit geldt uiteraard ook voor onze eigen tariefstructuur. In beginsel werken wij op basis van een uurtarief van eur. 275 exlusief 21% BTW. Wij hanteren geen opslag voor kantoorkosten en een eerste gesprek en inventarisatie van uw zaak zijn altijd kosteloos. In bepaalde gevallen nemen wij zaken met een maatschappelijk belang kosteloos of tegen een zeer gereduceerd tarief aan. Naast een uurtarief zijn vele andere structuren mogelijk. Zo valt te denken aan no cure- no-pay, vaste prijs afspraken, min-max structuren of een verlaagd uurtarief in combinatie met een succes-fee. Houdt u wel rekening met het feit dat kosten van derden, zoals ingeschakelde deurwaarders of deskundigen, en griffierechten altijd 1 op 1 aan u worden doorberekend. Alhoewel de door u gemaakte kosten zoveel als mogelijk op de tegenpartij verhaald worden, is het mogelijk dat u niet alle gemaakte kosten vergoed krijgt. Ook kan het voorkomen dat u specifieke kosten die uiteindelijk door de tegenpartij betaald worden zoals griffierechten dient voor te schieten. Uiteraard informeren wij u van te voren over de mogelijke kosten die een zaak met zich brengt en wordt het kostenaspect ook bij het bepalen van de (proces)strategie niet uit het oog verloren.

Neemt u voor meer informatie en de mogelijkheden eens contact met ons op (klik hier)