Kennis

In dit deel van de website kunt u veel achtergrond informatie vinden over de rechter en plichten van partijen in het vastgoedrecht. Houdt u er rekening meer dat hier enkel de hoofdlijnen geschetst worden en dat toepasselijk wet- en regelgeving altijd afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval..U kunt kiezen uit de onderstaande hoofdonderwerpen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

VErkrijging

>    Algemeen
>    Registergoederen
>    Verjaring
>    Levering
>    Derdenbescherming
>    Bedenktijd
>    Vormerkung

BUrenrecht

>    Algemeen
>    Kwalitatieve verplichtingen
>    Grenzen
>    Hinder
>    Beplanting
>    Overbouw
>    Noodweg
>    Mandeligheid

Beperkte rechten

Art. 3:8 BW geeft aan dat een beperkt recht een recht is dat is afgeleid uit de meer omvattende recht, hetwelk met dat beperkt recht is bezwaard. Feitelijk houdt dit in dat men op zaken en vermogensrechten rechten ten behoeve van derden kan vestigen. Deze rechten beperken het recht van bijvoorbeeld de eigenaar van het (...) Lees verder