Huur overig (7:230a)

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Huur overig (7:230a) aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Algemeen

Voor gebouwde onroerende zaken die niet onder de definitie van woonruimte of bedrijfsruimte vallen, kent art. 7:230a BW een eigen regeling. Het voornaamste element van deze bepaling is de ontruimingsbescherming. Indien de huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd dan   (...) Lees verder.

ONtruimingsbescherming

De huurder van een overige gebouwde zaak kan op grond van art. 7:230a lid 1 BW de rechter verzoeken om na het einde van de huurovereenkomst de termijn waarbinnen hij het voormalig gehuurde moet ontruimen, te verlengen. Dit verzoek moet de huurder binnen twee maanden na het tijdstip waartegen ontruiming   (...) Lees verder.

Toewijzing

Bij de beoordeling van het verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn gelden een algemene belangenafweging en een aantal verplichte afwijzingsgronden. Zo kan het verzoek slechts worden toegewezen indien de belangen van de huurder en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd  (...) Lees verder..

Overig

Tot slot enkele losse punten: 1. De verhuurder kan de huurder niet tot ontruiming kan dwingen indien de initiële twee maanden ontruimingsbescherming reeds verlopen zijn maar de procedure nog niet is afgerond (art. 7:230a lid 3 BW).  (...) Lees verder.