De huurovereenkomst voor 2 jaar of korter

Art. 7:301 BW bepaalt dat de artt. 7:291 t/m 300 BW niet van toepassing zijn indien een huurovereenkomst is gesloten voor een periode van twee jaar of korter. Het gaat hierbij om een oorspronkelijke, initiële termijn. Partijen kunnen daarmee niet door het steeds opnieuw sluiten van een tweejarige overeenkomst onder de huurbescherming uitkomen. Dit laatste volgt ook uit lid 2. Indien het gebruik langer dan twee jaar heeft geduurd dan geldt de overeenkomst alsnog als een overeenkomst zoals bedoeld in art. 7:291 lid 1 BW. De overeenkomst geldt dan voor vijf jaar waardoor ook de artt. 7:291 t/m 300 BW weer onverkort van toepassing zijn.