hypotheek

Hieronder treft u de subonderwerpen van het onderwerp Hypotheek aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Kenmerken

Het hypotheekrecht is een beperkt recht dat gevestigd kan worden op registergoederen. Het hypotheekrecht strekt, aldus art. 3:227 ldi 1 BW, om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Daarmee is (...) Lees verder.

Voorrang

Net zoals bij alle beperkte rechten geldt ook bij het hypotheekrecht de prio tempore regel. Dit houdt in dat de oudste rechten het hoogste in rang zijn. Zijn er derhalve drie hypotheken op bijvoorbeeld een onroerende zaak gevestigd en wordt deze zaak executoriale verkocht, dan wordt de opbrengst als volgt verdeeld. Eerst wordt de hypotheekhouder  (...) Lees verder.

vestiging

Een recht van hypotheek dient, net als alle andere beperkte rechten op registergoederen, gevestigd te worden bij notariële akte en inschrijving daarvan openbare registers (art. 3:98 jo 3:89 BW). Het hypotheekrecht komt daarmee pas tot stand op het moment dat de hypotheekakte is ingeschreven (...) Lees verder..

bijzondere bedingen

In de hypotheekakte wordt veelal een aantal bijzondere bedingen opgenomen. De meest voorkomende bedingen zijn het beding van niet-verandering (art. 3:265 BW), het hulpzakenbeding (art. 3:254 BW), het huurbeding (art. 3:264 BW), het beheersbeding (art. 3:267 BW) en het ontruimingsbeding (...) Lees verder.

einde en zuivering

Het hypotheekrecht kan op een aantal wijzen teniet gaan. De meest voorkomende wijze is het tenietgaan van de vordering door voldoening. Aangezien het hypotheekrecht en afhankelijke recht is, kan zij niet bestaan de bijbehorende vordering (art. 3:82 jo 3:7 BW). Ook door het tenietgaan van het verhypothekeerde (...) Lees verder.