educatie

De wet- en regelgeving omtrent de (ver)huur, (ver)koop en exploitatie van vastgoed is aan constante verandering onderhevig en in een vrijwel continue stroom van jurisprudentie worden wettelijke bepalingen nader uitgelegd. Voor huurders, verhuurders, makelaar, advocaten, notarissen en beleggers is het dan ook van groot belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op vastgoedgebied.

Wij ontwikkelen en verzorgen een groot scala aan opleidingen en cursussen, zowel voor derde partijen als in eigen beheer. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Enkele voorbeelden van opleidingen die doorlopend door ons verzorgd worden zijn:

Basisniveau
- Inleiding huurrecht
- Basiscursus makelaardij
- Inleiding appartementsrecht (met name voor VVE en corporaties)
- Inleiding privaatrechtelijke aspecten van vastgoed
- Inleiding publiekrechtelijke aspecten van vastgoed
- Inleiding fiscale aspecten van vastgoed
- Inleiding taxatiemethoden vastgoed

HBO niveau
- Hoofdlijnen vastgoedrecht (geen specifieke vooropleiding vereist, basiskennis van het recht aanbevolen)
- Hoofdlijnen insolventierecht
- Hoofdlijnen huurrecht woonruimte
- Hoofdlijnen huurrecht bedrijfsruimte
- Actualiteiten huurrecht (eventueel ook voor PE punten makelaars)
- Fiscale aspecten van registergoederen
- Vastgoedtaxaties

(post) Academisch niveau
- Verdieping huurrecht woonruimte
- Verdieping huurrecht bedrijfsruimte
- Verdieping faillissementsrecht
- Verdieping WSNP en surseance
- Actualiteiten huurrecht (eventueel ook als PAO versie)

Uiteraard kunnen de voornoemde opleidingen aangepast worden aan uw specifieke wensen, zowel op het gebied van de tijdsduur als de te belichten onderwerpen. Ook is het mogelijk om de opleiding af te sluiten met een toetselement, opdracht of examen. Daarnaast kunnen wij voor uw organisatie een volledig op maat gemaakt opleiding verzorgen waarin uw eigen leerdoelstellingen zijn verwerkt. Tot slot is het mogelijk om de hierboven genoemde opleidingen, eventueel met aanvullingen of accentverschuivingen, te combineren tot een volwaardige leergang.

Neemt u voor meer informatie en de mogelijkheden eens contact met ons op (klik hier).