Soort overeenkomst

Het huurrecht kent drie verschillende huurregimes met ieder hun eigen specifieke voorwaarden, spelregels en mogelijkheden. Alhoewel het onderscheid tussen woon- en bedrijfsruimte op het eerste gezicht duidelijk lijkt te zijn, kan de juridische kwalificatie toch een lastige zaak zijn als het bijvoorbeeld om objecten met een gemengde bestemming gaat. Het onderscheid tussen bedrijfsruimte (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW) is in veel gevallen nog lastiger te maken omdat de wettelijke definitie van bedrijfsruimte voor veel verschillende interpretaties vatbaar is.

Het is voor u als verhuurder dan ook van groot belang om voor het ondertekenen van de huurovereenkomst te weten onder welk regime uw huurovereenkomst valt omdat de toepasselijke regels in op meerdere gebieden verschillen. Zo geldt een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte in beginsel direct voor tweemaal vijf jaar terwijl de huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een kantoor ook voor een periode van een maand mag worden aangegaan. Het is dan ook goed mogelijk dat u aan een overeenkomst voor vijf jaar vastzit terwijl in de huurovereenkomst zelf een termijn van een maand staat, enkel en alleen omdat u onder een ander regime valt dan u dacht. Niet alleen de regels voor de looptijd van de huurovereenkomst verschillen per regime maar ook de opzeggingstermijnen en de mogelijkheden om bijvoorbeeld de huurprijs tussentijds aan te passen. De regels zijn dusdanig complex dat ook ervaren makelaars met regelmaat fouten maken bij het kwalificeren van huurovereenkomsten met vaak ernstige gevolgen voor de betrokken partijen.

Wilt u, voor of na het aangaan van de huurovereenkomst, weten onder welk regime uw huurovereenkomst valt en welke regels op u van toepassing zijn? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).