Overige bedrijfsruimte

De wet kent twee soorten bedrijfsruimte: de reguliere bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en de overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Voor beide catagorien gelden zeer uiteenlopende wettelijke regels omtrent bijvoorbeeld de opzegging en de duur van de huurovereenkomst. Het is dan ook van groot belang dat u zeker weet onder welk regime uw huurovereenkomst valt. Twijfel? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bepalen onder welke regels uw huurovereenkomst valt en welke mogelijkheden dat biedt (klik hier).

Voor de huur van overige bedrijfsruimte kent de wet bijzonder weinig regels. De huurder geniet, anders dan bij woon- of bedrijfsruimte, geen prijs- of opzeggingsbescherming en ook fenomenen als indeplaatsstelling en nadere huurpijsvaststelling kent de wet in het geval van overige bedrijfsruimte niet.

Wel komt de huurder ontuimingsbescherming toe. Dit houdt in dat hij de rechter kan vragen om de termijn waarbinnen hij na het einde van de huurovereenkomst dient te ontruimen met maximaal een jaar te verlengen. Dit verzoek kan daarna nog maximaal tweemaal gedaan worden zodat het mogelijk is dat de huurder pas drie jaar na het einde van de huurovereenkomst hoeft te ontruimen. Voor u als verhuurder kent de wet nog een aantal verrassingen. Zo dient u niet alleen de huurovereenkomst op te zeggen maar bijvoorbeeld ook ontruiming aan te zeggen. Wilt u de huurovereenkomst opzeggen? Neemt u dan contact met ons zodat wij u kunnen adviseren omtrent de juiste wijze van opzegging en de in acht te nemen formaliteiten (klik hier).