Huurcheck

Bestaande huurovereenkomst
Het huurecht van bedrijfsruimte is zeer complex maar biedt daardoor ook vele verscholen kansen, juist bij bestaande en lopende huurovereenkomsten. Echter zijn zowel huurder als verhuurder zich vaak niet bewust van hun rechten en plichten waardoor aan beide zijden veel mogelijkheden tot besparing ongezien voorbij gaan. Een van de voornaamste mogelijkheden waarbij verhuurders vaak niet stilstaan, is de mogelijkheid tot heronderhandeling van de voorwaarden wanneer zij een opzeggingsmogelijkheid hebben. Huurders willen vaak graag in het pand blijven en hebben daar in veel gevallen huurverhoging of een aanpassing van de voorwaarden voor over.

Als verhuurder dient u dan wel op tijd deze onderhandelingen te starten. Juist het bepalen van deze momenten leidt in de praktijk vaak tot moeilijkheden. De reden hiervoor is dat het huurrecht van bedrijfsruimte een eigen stelsel van huur- en opzeggingstermijnen kent waarmee bij het opstellen van de huurovereenkomst niet altijd even zorgvuldig rekening wordt gehouden. Een voorbeeld: huurder en verhuurder spreken een huurperiode van 1 jaar af waarbij de huurovereenkomst zonder opzegging steeds voor een periode van 5 jaar wordt voortgezet. Zowel huurder als verhuurder verkeren in de veronderstelling dat zij beiden aan het einde van het eerste, het zesde en het elfde jaar kunnen opzeggen. Niets is echter minder waar. De overeengekomen perioden worden namelijk door de wet geconverteerd in een vijf plus vijf overeenkomst. De verhuurder kan daarmee niet na het eerste, het zesde en het elfde jaar opzeggen maar slechts na het eerste, het vijde en het tiende jaar. Om het nog complexer te maken, gelden de overeengekomen termijnen voor de huurder naast de wettelijke termijnen. De huurder kan de overeenkomst dus na het eerste, het vijfde, het zesde, het tiende en het elfde jaar opzeggen. Vervelend als u op een vaste huurstroom voor een bepaalde periode rekende terwijl de huurder "tussentijds" opeens blijkt te kunnen opzeggen.

Wilt u exact weten op welke moment uw huurovereenkomst door u of de huurder beeindigd kan worden en voor welke data dan door partijen opgezegd moet worden? Neem dan contact met ons op voor de Huurcheck. Wij nemen de huurovereenkomst door en u ontvangt van ons een rapport waarin de exacte termijnen beschreven staan alsmede de mogelijkheden die u heeft om de voorwaarden van uw huurovereenkomst te heronderhandelen. Heeft u geen tijd of kennis om deze onderhandelingen zelf te doen? In nauwe afstemming kunnen wij deze onderhandelingen ook namens u voeren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Huurcheck? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).

Nieuwe huurovereenkomst
Asl verhuurder schakelt u vaak een makelaar in om de marketing te doen, de bezichtigingen te leiden en de huurovereenkomst op te maken. Op basis van onze praktijkervaring kunnen wij echter concluderen dat niet alle door makelaars opgemaakte huurovereenkomsten vrij van fouten en onzorgvuldigheden zijn. Een kwalijke zaak, zeker, maar toch geen uitzondering in de praktijk.

Uw belangen als verhuurder bij een correcte huurovereenkomst en de uitonderhandeling daarvan zijn echter groot. Een huurovereenkomst van bedrijfsruimte loopt in beginsel tien jaar waarmee de huurprijs een forse inkomensstrooom is. Immers resulteert een maandelijkse huursom van eur. 2500 per maand in tien jaar te ontvangen bedrag van eur. 300.000. Reden genoeg om er zeker van te zijn dat uw huurovereenkomst correct en volgens de geldende wet- en regelgeving wordt opgemaakt. Heeft u een geschikte huurder gevonden? Neemt u dan eens contact met ons op voor een huurcheck. Wij nemen de concept huurovereenkomst door op fouten en voor u nadelige bedingen en adviseren over de punten waarover u kunt onderhandelen. Geen tijd of kennis om zelf de onderhandelingen aan te gaan? Desgewenst nemen wij dit, uiteraard in nauwe samenspraak met u, van u over.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Huurcheck? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).