Kopers

Bij de aankoop van vastgoed, of het nu om een woning of een appartementencomplex gaat, komt veel kijken. De objectselectie, de onderhandelingen, het opstellen en beoordelen van de koopovereenkomst, de taxatie, de financieringsaanvraag, het beoordelen van de transportakte en de oplevering zijn slechts enkele voorbeelden. Alhoewel bij de aankoop van vastgoed vaak enkele standaardbedingen, zoals het financieringsvoorbehoud, ter bescherming van de koper worden opgenomen, zit het aankooptraject vol met valkuilen. Wat bijvoorbeeld te doen met de 48 uurs clausule als u de financiering nog niet rond heeft, wanneer mag de verkoper nog verkopen aan een partij die een hoger bod doet nadat hij uw bod geaccepteerd heeft, heeft u het recht om alsnog van de gesloten koopovereenkomst af te zien, waar beginnen en eindigen de onderzoeks- en mededelingsplicht en wat te doen met na de oplevering ontdekte gebreken zijn zomaar enkele vragen die bij ieder aankoopproces spelen.

Veel kopers zijn daarnaast in de veronderstelling dat de makelaar een onafhankelijke tussenpersoon is die de belangen van beide partijen behartigt. Dit is echter geenzins het geval. De makelaar treedt op namens, en behartigt daamee uitsluitend de belangen van, de partij die hem inhuurt en betaalt. In vrijwel alle gevallen zal dat de verkoper zijn waarmee de makelaar slechts opkomt voor de belangen van de verkoper die per definitie tegenover uw belangen als koper staan. Voor u als koper is het dan ook aan te raden om een adviseur in de arm te nemen die uw belangen behartigt.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding gedurende het gehele aankooptraject of voor losse onderdelen daarvan zoals de onderhandelingen of het beoordelen van koopovereenkomst of de leveringsakte. Neemt u voor meer informatie en de mogelijkheden eens contact met ons op (klik hier).