Overige bedrijfsruimte

De wet kent twee soorten bedrijfsruimte: de reguliere bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en de overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Voor beide categorien gelden zeer uiteenlopende wettelijke regels omtrent bijvoorbeeld de opzegging en de duur van de huurovereenkomst. Het is dan ook van groot belang dat u zeker weet onder welk regime uw huurovereenkomst valt. Twijfel? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bepalen onder welke regels uw huurovereenkomst valt en welke mogelijkheden dat biedt.

Voor de huur van overige bedrijfsruimte kent de wet bijzonder weinig regels. De huurder geniet, anders dan bij woon- of bedrijfsruimte, geen prijs- of opzeggingsbescherming en ook fenomenen als indeplaatsstelling en nadere huurpijsvaststelling kent de wet in het geval van overige bedrijfsruimte niet.

Wel komt de huurder ontruimingsbescherming toe. Dit houdt in dat u de rechter kunt vragen om de termijn waarbinnen u na het einde van de huurovereenkomst dient te ontruimen, met maximaal een jaar te verlengen. Dit verzoek kunt u daarna nog maximaal tweemaal doen zodat het mogelijk is dat u pas drie jaar na het einde van de huurovereenkomst hoeft te ontruimen. Is uw huurovereenkomst opgezegd en wilt u weten of u van deze ontruimingsbescherming gebruik kunt maken? Neemt u dan even contact met ons op (klik hier).

Tot slot gelden voor de huur van overige bedrijfsruimte wel de algemene regels van het huurrecht. Dus ook in het geval van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of gebreken aan het gehuurde kunt u tegen de verhuurder optreden.