DIENSTEN VOOR HUURDERS

In dit deel van de website treft u een beknopt overzicht aan van de diensten die wij aanbieden aan huurders en de gebieden waarop wij u van dienst kunnen zijn. U kunt kiezen uit de onderstaande hoofdonderwerpen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op (klik hier).

Huurcheck

Wat veel ondernemers zich niet realiseren, is dat de huurovereenkomst een grote kostenpost is waaraan relatief weinig aandacht geschonken wordt. Het huurecht van bedrijfsruimte is zeer complex maar biedt daardoor ook vele verscholen kansen, juist bij bestaande en lopende huurovereenkomsten. Echter zijn zowel huurder als verhuurder zich vaak niet bewust van hun rechten en plichten waardoor aan beide zijden veel (...) Lees verder.

Soort overeenkomst

Het huurrecht kent drie verschillende huurregimes met ieder hun eigen specifieke voorwaarden, spelregels en mogelijkheden. Alhoewel het onderscheid tussen woon- en bedrijfsruimte op het eerste gezicht duidelijk lijkt te zijn, kan de juridische kwalificatie toch een lastige zaak zijn als het bijvoorbeeld om objecten met een gemengde bestemming gaat. Hhet onderscheid tussen bedrijfsruimte (7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (7:230a BW) is in veel gevallen (...) Lees verder.

Woonruimte

De wet kent huurders van woonruimte een groot aantal rechten toe. Zo is er het recht op opzeggingsbescherming, zijn er regels omtrent de maximale jaarlijkse huurverhoging en schrijft de wet voor op welke wijze dient te worden omgegaan met gebreken aan het gehuurde. Hieronder worden kort enkele rechten van de huurder behandeld waarover wij veel vragen (...) Lees verder..

Bedrijfsruimte

De wet kent twee soorten bedrijfsruimte: de reguliere bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en de overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW). Voor beide categorien gelden zeer uiteenlopende wettelijke regels omtrent bijvoorbeeld de opzegging en de duur van de huurovereenkomst. Het is dan ook van groot belang dat u zeker weet onder welk regime uw huurovereenkomst valt. Twijfel? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bepalen onder welke regels uw huurovereenkomst valt en welke mogelijkheden dat (...) Lees verder.

Kantoor/opslag/overig

Voor de huur van overige bedrijfsruimte kent de wet bijzonder weinig regels. De huurder geniet, anders dan bij woon- of bedrijfsruimte, geen prijs- of opzeggingsbescherming en ook fenomenen als indeplaatsstelling en nadere huurpijsvaststelling kent de wet in het geval van overige bedrijfsruimte  (...) Lees verder.