Huurcheck

Bestaande huurovereenkomst
Wat veel ondernemers zich niet realiseren, is dat de huurovereenkomst een grote kostenpost is waaraan relatief weinig aandacht geschonken wordt. Het huurecht van bedrijfsruimte is zeer complex maar biedt daardoor ook vele verscholen kansen, juist bij bestaande en lopende huurovereenkomsten. Echter zijn zowel huurder als verhuurder zich vaak niet bewust van hun rechten en plichten waardoor aan beide zijden veel mogelijkheden tot besparing ongezien voorbij gaan. Een van de voornaamste mogelijkheden waarbij huurders vaak niet stilstaan is de mogelijkheid tot heronderhandeling van de voorwaarden wanneer zij een opzeggingsmogelijkheid hebben. Verhuurders willen hun huurders vaak graag houden en hebben daar in veel gevallen huurkorting of een aanpassing van de voorwaarden voor over.

Als huurder dient u deze onderhandelingen dan wel op het juiste moment te starten. Juist het bepalen van deze momenten leidt in de praktijk vaak tot moeilijkheden. De reden hiervoor is dat het huurrecht van bedrijfsruimte een eigen stelsel van huur- en opzeggingstermijnen kent waarmee bij het opstellen van de huurovereenkomst niet altijd even zorgvuldig rekening wordt gehouden. Een voorbeeld: huurder en verhuurder spreken een huurperiode van 1 jaar af waarbij de huurovereenkomst zonder opzegging steeds voor een periode van 5 jaar wordt voortgezet. Zowel huurder als verhuurder verkeren in de veronderstelling dat zij beiden aan het einde van het eerste, het zesde en het elfde jaar kunnen opzeggen. Niets is echter minder waar. De overeengekomen perioden worden namelijk door de wet geconverteerd in een vijf plus vijf overeenkomst. De verhuurder kan daarmee niet na het eerste, het zesde en het elfde jaar opzeggen maar slechts na het eerste, het vijde en het tiende jaar. Om het nog complexer te maken, gelden de overeengekomen termijnen voor de huurder naast de wettelijke termijnen. U als huurder kunt de overeenkomst dus na het eerste, het vijfde, het zesde, het tiende en het elfde jaar opzeggen. Mogelijkheden voor onderhandeling ten overvloede.

Wilt u exact weten op welke moment uw huurovereenkomst door u of de verhuurder beeindigd kan worden en voor welke data dan door partijen opgezegd moet worden? Neem dan contact met ons op voor de Huurcheck. Wij nemen de huurovereenkomst door en u ontvangt van ons een rapport waarin de exacte termijnen beschreven staan alsmede de mogelijkheden die u heeft om de voorwaarden van uw huurovereenkomst te heronderhandelen. Heeft u geen tijd of kennis om deze onderhandelingen zelf te doen? In nauwe afstemming kunnen wij deze onderhandelingen ook namens u voeren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Huurcheck? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).

Nieuwe huurovereenkomst
Als startende, verhuizende of uitbreidende ondernemer heeft u veel zaken aan het hoofd. Het vinden van een geschikt pand is daar een van. Helaas gaan teveel ondernemers klakkeloos akkoord met de door de makelaar aangeboden huurovereenkomst zonder zich te realiseren dat deze makelaar voor de tegenpartij werkt en enkel en alleen diens belangen behartigt. Op basis van onze praktijkervaring kunnen wij tevens concluderen dat niet alle door makelaars opgemaakte huurovereenkomsten vrij van fouten en onzorgvuldigheden zijn. Een kwalijke zaak, zeker, maar toch geen uitzondering in de praktijk.

Uw belangen als huurder bij een correcte huurovereenkomst en de uitonderhandeling daarvan zijn echter groot. Een huurovereenkomst van bedrijfsruimte loopt in beginsel tien jaar waarmee de huurprijs een forse kostenpost is. Het is echter ook een kostenpost waarop relatief eenvoudig bespaard kan worden. Zo levert alleen een verlaging van de huurprijs van eur. 200 per maand in totaal al een besparing van eur. 24.000 op. Maar niet alleen over de huurprijs kan onderhandeld worden. Ook over voorwaarden zoals een beperking van de indexatieclausule, de verdeling van het onderhoud en eventuele break-opties aan de zijde van de huurder kan onderhandeld worden.

Heeft u een geschikt pand gevonden? Neemt u dan eens contact met ons op voor een huurcheck. Wij nemen de concept huurovereenkomst door op fouten en voor u nadelige bedingen en adviseren over de punten waarover u kunt onderhandelen. Geen tijd of kennis om zelf de onderhandelingen aan te gaan? Desgewenst nemen wij dit, uiteraard in nauwe samenspraak met u, van u over.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Huurcheck? Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking (klik hier).