Welkom

op de website van Adnovem Vastgoedjuristen. Naast een overzicht van onze dienstverlening treft u op deze site veel achtergrond informatie omtrent diverse privaatrechtelijke aspecten van vastgoed aan. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op (klik hier).

Huurders

Het onderwerp huurders bestaat uit meerdere subonderwerpen. Maak een keuze uit de onderstaande onderwerpen.
>    Huurcheck
>    Soort overeenkomst
>    Woonruimte
>    Bedrijfsruimte
>    Kantoor/opslag/overig

Kopers

Bij de aankoop van vastgoed, of het nu om een woning of een appartementencomplex gaat, komt veel kijken. De objectselectie, de onderhandelingen, het opstellen en beoordelen van de koopovereenkomst, de taxatie, de financieringsaanvraag, het beoordelen van de transportakte en de oplevering zijn slechts enkele (...) Lees verder.

Verhuurders

Het onderwerp verhuurders bestaat uit meerdere subonderwerpen. Maak een keuze uit de onderstaande onderwerpen.
>    Huurcheck
>    Soort overeenkomst
>    Woonruimte
>    Bedrijfsruimte
>    Kantoor/opslag/overig.

Verkopers

Bij de aankoop van vastgoed, of het nu om een woning of een appartementencomplex gaat, komt veel kijken. De objectselectie, de onderhandelingen, het opstellen en beoordelen van dekoopovereenkomst, de taxatie, de financieringsaanvraag, het beoordelen van de transportakte en de oplevering zijn slechts enkele (...) Lees verder.

Arbitrage

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschilbeslechting buiten de rechter om. Indien partijen een geschil hebben dan kunnen zij gezamenlijk besluiten om dit geschil aan een arbiter in plaats van aan de rechter voor te leggen. Deze arbiter is een onafhankelijke deskundige die, na partijen en hun standpunten gehoord (...) Lees verder.

Beleggen

Vastgoed kan een zeer goed alternatief zijn voor het beleggen in aandelen, obligaties of deposito's. Geen torenhoge rendementen maar wel een stabiele en inflatiebestendige inkomensstroom en als het even meezit ook nog een flinke waardestijging bij verkoop. Geen wonder dat veel particulieren en ondernemers (...) Lees verder.

Bemiddeling

Alhoewel wij geen actieve bemiddelingspraktijk in de verhuur en verkoop van vastgoed onderhouden, beschikken wij over een groot netwerk van betrouwbare partners zoals makelaars, taxateurs, financiers en beleggers. Mocht u beleggingsobjecten willen aanbieden dan kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van het aangeboden object (...) Lees verder.

Incasso

Helaas komt het maar al te vaak voor dat partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houden waardoor het noodzakelijk is om de incasso van uw vordering uit handen te geven. U wilt immers hetgeen ontvangen dat u volgens afspraak of de wet toekomt. De complexiteit van het vastgoedrecht en de vele factoren die bij een geschil over vastgoed (...) Lees verder.

VErkrijging

>    Algemeen
>    Registergoederen
>    Verjaring
>    Levering
>    Derdenbescherming
>    Bedenktijd
>    Vormerkung

BUrenrecht

>    Algemeen
>    Kwalitatieve verplichtingen
>    Grenzen
>    Hinder
>    Beplanting
>    Overbouw
>    Noodweg
>    Mandeligheid

Beperkte rechten

Art. 3:8 BW geeft aan dat een beperkt recht een recht is dat is afgeleid uit de meer omvattende recht, hetwelk met dat beperkt recht is bezwaard. Feitelijk houdt dit in dat men op zaken en vermogensrechten rechten ten behoeve van derden kan vestigen. Deze rechten beperken het recht van bijvoorbeeld de eigenaar van het (...) Lees verder